bodytec

Dětské pohybové koružky

Milí rodiče cvičících dětí- Dovolte nám seznámit Vás se systémem placení a rezervování hodin do dětských pohybových kroužků- Cvičení je organizováno formou kurzu-Ceny jednotlivých cvičení jsou rozděleny po dnech- U jednotlivých dnů jsou odečteny dny kdy se necvičí, tzn. – Státní svátek- Podzimní prázdniny- Státní svátek- Vánoční prázdniny- Jarní prázdniny- Velikonoční prázdniny- Cvičení probíhá dle platného rozpisu cvičení- Cena kurzovného je počítána od poloviny září do konce dubna a jsou od ní odečteny všechny volné dny během školního roku viz. výše- Na začátkz září probíhají ukázkové hodiny které nejsou zahrnuty do ceny kurzovného tedy jsou zdarma- Celý měsíc květen je určen jako rezerva pro zmeškané hodiny během školního roku- V případě většího množství zmeškaných hodin nebo nevychození celého předplatného mohou rodiče využít předplatné na veškeré komerční hodiny v našem centru (kromě posilovny) a to do konce června- Úhrada kurzovného bude provedena v hotovosti ve SPORT CENTRU KUBUS a to nejpozději do konce září- Po úhradě kurzovného bude vystavena permanentka na jméno dítěte pro které byl kurz zaplacen- Permanentka není přenosná na jinou osobu kromě rodičů dítěte- Dítě, které má zaplacenou permanentku na určitou hodinu v týdnu, má v této hodině rezervováno místo- Cena cvičení pro dítě je 50,-Kč na hodinu- Před začátkem kurzů dětských pohybových kroužků je nutno vyplnit přihlášku, která musí být podepsána rodiči.