bodytec

Cvičení rodičů s dětmi

Tyto hodiny probíhají především formou hry, tak jak je pro děti přirozené. Zařazují se písničky , říkadla, pohybové hry a využívá se různé náčiní ( míče, obruče, stepy, bosu), které rozvíjí pohybové dovednosti dětí. Cvičení zlepšuje koordinaci, prostorovou orientaci a obratnost. Neméně důležitý aspektem je kontakt dětí s jinými dětmi i dospělými a spolupráce s nimi. Toto vše může také ve velké míře usnadnit nástup dětí do mateřské školky.